دبیرستان دوره اول پسرانه حضرت ابوذر 1 علیه اسلام (صدرای 1 فردیس)

قوانین و مقررات